Vol. 39, No.2 (2009)

DOI: https://doi.org/10.21831/jk.v39i2

Table of Contents

Artikel


- Pitadjeng

 10.21831/jk.v39i2.205
PDF

Kurniana Bektiningsih

 10.21831/jk.v39i2.206
PDF

Florentina Widihastrini

 10.21831/jk.v39i2.207
PDF

- Trimurtini

 10.21831/jk.v39i2.208
PDF

Muhammad Nur Wangid

 10.21831/jk.v39i2.209
PDF

Yulia Ayriza

 10.21831/jk.v39i2.210
PDF

Trie Wahyuni

 10.21831/jk.v39i2.211
PDF

Ali Muhson

 10.21831/jk.v39i2.212
PDF

Farid Ahmadi

 10.21831/jk.v39i2.67

Muhammad Nur Wangit

 10.21831/jk.v39i2.70

Muhammad Nur Wangid

 10.21831/jk.v39i2.200
PDF

Yulia Ayriza

 10.21831/jk.v39i2.77

Kurniana Bektiningsih

 10.21831/jk.v39i2.96
PDF

- Trimurtini

 10.21831/jk.v39i2.199
PDF

Yulia Ayriza

 10.21831/jk.v39i2.201
PDF

Trie Wahyuni dan Ni Nyoman Seriati

 10.21831/jk.v39i2.202

Ali Muhson

 10.21831/jk.v39i2.203

Ali Muhson

 10.21831/jk.v39i2.62
pdf

Pitadjeng Unes

 10.21831/jk.v39i2.71

Florentina Widihastrini

 10.21831/jk.v39i2.189

Pitadjeng Pitadjeng, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), FIP Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 10.21831/jk.v39i2.7301