Vol 3, No 1 (2016)

April

Table of Contents

Articles


Eveline Siregar

 10.21831/tp.v3i1.8813
PDF
1-12

Ferdinandus Bate Dopo, Christina Ismaniati

 10.21831/tp.v3i1.8280
PDF
13-24

Muhammad Ahmad Jumasa, Herman Dwi Surjono

 10.21831/tp.v3i1.8287
PDF
25-39

Nurdiansah Dwi Sasongko, Haryanto Haryanto

 10.21831/tp.v3i1.8277
PDF
40-52

Siska Miga Dewi, Mukminan Mukminan

 10.21831/tp.v3i1.5615
PDF
53-63

Soraya Fatmawati, Ali Muhtadi

 10.21831/tp.v3i1.8283
PDF
64-78

Sri Wahyuni, Djukri Djukri

 10.21831/tp.v3i1.8262
PDF
79-91

Sumarsih Sumarsih, Mukminan Mukminan

 10.21831/tp.v3i1.8266
PDF
92-105

Windarti Windarti, C. Asri Budiningsih

 10.21831/tp.v3i1.8284
PDF
106-115

Editorial

FRONT MATTER (Cover, Foreword, Table of Content)
PDF
i-v
BACK MATTER (Index, Author Biography, Author Guidelines)
PDF
116-120