Vol 14, No 1 (2017)

SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Table of Contents

Articles


Yulita Dewi Purmintasari dan Hera Yulita *

 10.21831/socia.v14i1.15886
PDF

Eka Jaya PU, Pujo Sukino, dan Hana Maulu *

 10.21831/socia.v14i1.15887
PDF

Setiati Widihastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini

 10.21831/socia.v14i1.15889
PDF

M. Samsul Hadi, Ishartiwi *

 10.21831/socia.v14i1.15950
PDF

Rakhmawati Khasanah, Suharno *

 10.21831/socia.v14i1.15952
PDF

Ika Noviana, Aman *

 10.21831/socia.v14i1.17846
PDF

Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan *

 10.21831/socia.v14i1.15890
PDF

Laely Armiyati *

 10.21831/socia.v14i1.17848
XML

Hastuti *
Edi Widodo

 10.21831/socia.v14i1.19665
PDF

Dian Ardhina
Mukminan Mukminan

 10.21831/socia.v14i1.19667
PDF