Vol 7, No 2 (2017)

June

Table of Contents

Articles

Muhammad Amin, Z. Zamroni, Herminarto Sofyan
PDF
127-138
P. Purnamawati, S. Saliruddin
PDF
139-148
Mustofa Abi Hamid, Didik Aribowo, D. Desmira
PDF
149-157
Muhammad Irfan Hammam Zuhdi, S. Subiyanto, Sri Sukamta
PDF
158-167
Rahmani Ayu Rinda Kartika, S. Susilo, Muhammad Natsir
PDF
168-179
Dwi Rahdiyanta
PDF
180-192
Dian Purnama Sari, Sudji Munadi
PDF
193-202
Wisnu Wibisono, B. Baedowi, C. Dyah Sulistyaningrum Indrawati
PDF
203-213
Kristiyo Sumarwono, S. Sukardi, S. Soenarto
PDF
214-227
V. Lilik Hariyanto, Husaini Usman, P. Pardjono
PDF
228-241

Editorial

Front matter (cover, editorial board, table of content)
 
PDF
i-iii
Back matter (index, acknowledgement, author guidelines)
 
PDF
242-245