Vol 7, No 2 (2017)

June

Available Online on 30 June 2017

Table of Contents

Articles


Muhammad Amin, Z. Zamroni, Herminarto Sofyan

 10.21831/jpv.v7i2.14902
PDF
127-138

P. Purnamawati, S. Saliruddin

 10.21831/jpv.v7i2.13447
PDF
139-148

Mustofa Abi Hamid, Didik Aribowo, D. Desmira

 10.21831/jpv.v7i2.12986
PDF
149-157

Muhammad Irfan Hammam Zuhdi, S. Subiyanto, Sri Sukamta

 10.21831/jpv.v7i2.13317
PDF
158-167

Rahmani Ayu Rinda Kartika, S. Susilo, Muhammad Natsir

 10.21831/jpv.v7i2.14191
PDF
168-179

Dwi Rahdiyanta

 10.21831/jpv.v7i2.13249
PDF
180-192

Dian Purnama Sari, Sudji Munadi

 10.21831/jpv.v7i2.14478
PDF
193-202

Wisnu Wibisono, B. Baedowi, C. Dyah Sulistyaningrum Indrawati

 10.21831/jpv.v7i2.13951
PDF
203-213

Kristiyo Sumarwono, S. Sukardi, S. Soenarto

 10.21831/jpv.v7i2.13937
PDF
214-227

V. Lilik Hariyanto, Husaini Usman, P. Pardjono

 10.21831/jpv.v7i2.14842
PDF
228-241

Editorial

Front matter (cover, editorial board, table of content)
PDF
i-iii
Back matter (index, acknowledgement, author guidelines)
PDF
242-245