Vol 3, No 1

April 2017

Table of Contents

Articles


Aries Anisa

 10.21831/jipi.v3i1.8607
1-11

Ary Kusmawati

 10.21831/jipi.v3i1.13683
12-21

Desak Made Megawati

 10.21831/jipi.v3i1.8357
22-29

Devita Cahyani Nugraheny

 10.21831/jipi.v3i1.13689
30-41

Fatmawati Fatmawati

 10.21831/jipi.v3i1.6136
42-51

Ikhwan Khairu Sadiqin, Uripto Trisno Santoso, Arif Sholahuddin

 10.21831/jipi.v3i1.12554
52-62

Kresni Dwi Jayanti, Senam Senam

 10.21831/jipi.v3i1.13686
63-69

Nanik Rahayu

 10.21831/jipi.v3i1.9888
70-77

Susilowati Susilowati

 10.21831/jipi.v3i1.13677
78-88

Siti Maria Ulva

 10.21831/jipi.v3i1.13678
89-100

Vidya Putri Sukmasari, Dadan Rosana

 10.21831/jipi.v3i1.10468
101-110

Yuliyanti Hana Pertiwi, Mohammad Masykuri

 10.21831/jipi.v3i1.11198
111-117

Editorial

FRONT MATTER (Cover, Editorial Team, Table of Contents)
PDF
i-iii
BACK MATTER (Publication Ethics, Acknowledgment, Template, Author Guidelines)
PDF
iv-x