Vol 12, No 2

LITERA OKTOBER 2013

TERAKREDITASI

Table of Contents

Articles


Wiyatmi Wiyatmi Wiyatmi

 10.21831/ltr.v12i02.1545
PDF

Sutrisna Sutrisna Wibawa

 10.21831/ltr.v12i02.1546

Wening Udasmoro

 10.21831/ltr.v12i02.1549

Christ Fautngil

 10.21831/ltr.v12i02.1580

Edy Suryanto

 10.21831/ltr.v12i02.1581

Esti Swatika Sari

 10.21831/ltr.v12i02.1582
PDF

Rustam Effendi

 10.21831/ltr.v12i02.1586
PDF

Muakibatul Hasanah

 10.21831/ltr.v12i02.1589

Siti Mahripah

 10.21831/ltr.v12i02.1590

Supriyadi Suriyadi

 10.21831/ltr.v12i02.1591
PDF

Sudarmaji -, Pratomo Widodo

 10.21831/ltr.v12i02.1594
PDF

Nur Fajar Arief

 10.21831/ltr.v12i02.1595
PDF

Widyastuti Purbani

 10.21831/ltr.v12i02.1596
PDF

Eri Kurniawan

 10.21831/ltr.v12i02.1597