Vol 2, No 2

October 2016

Table of Contents

Articles


Aprilia Santofani, Dadan Rosana

 10.21831/jipi.v2i2.6373
134-144

Devy Indah Lestari, Anti Kolonial Projosantoso

 10.21831/jipi.v2i2.7280
145-155

Diana Ayu Rostikawati, Anna Permanasari

 10.21831/jipi.v2i2.8814
156-164

Gista Ratih Astatin, Heru Nurcahyo

 10.21831/jipi.v2i2.10966
165-176

Ira Maya Tri Murningsih, Mohammad Masykuri, Bakti Mulyani

 10.21831/jipi.v2i2.11196
177-189

Ismail Ismail, Anna Permanasari, Wawan Setiawan

 10.21831/jipi.v2i2.8570
190-201

Jaka Afriana, Anna Permanasari, Any Fitriani

 10.21831/jipi.v2i2.8561
202-212

Naomi Dias Laksita Dewi, Zuhdan Kun Prasetyo

 10.21831/jipi.v2i2.11963
213-222

Nazillatur Rohmiyati, Ashadi Ashadi, Suryadi Budi Utomo

 10.21831/jipi.v2i2.4869
223-229

Restu Prabawati Kurnia, I Gusti Putu Suryadharma

 10.21831/jipi.v2i2.12252
230-240

Sih Kusumaningrum, Djukri Djukri

 10.21831/jipi.v2i2.5557
241-251

Yuliana Subekti, Ariswan Ariswan

 10.21831/jipi.v2i2.6278
252-261

Editorial

FRONT MATTER (Cover, Editorial Board, Table of Contents)
i-ii
BACK MATTER (Publication Ethics, Acknowledgment, Template JIPI, Author Guidelines)
iii-ix