Jurnal Ilmiah WUNY

WUNY memublikasikan berbagai hasil kajian pendidikan, teknologi, kesehatan, dan budaya yang dikemas secara populer. Majalah memuat artikel yang ringan, enak dibaca, dan mempunyai manfaat praktis dalam kehidupan. Majalah WUNY terbit tiga kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Mei, dan September.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................


WUNY LPPMP

Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah WUNY

Table of Contents

Articles


Dwi Ari Listyati

 10.21831/jwuny.v1i2.27582

Dasirah Dasirah

 10.21831/jwuny.v1i2.27583

Purnami Purnami

 10.21831/jwuny.v1i2.27584

Sartini Sartini

 10.21831/jwuny.v1i2.27585

Heni Purwanti

 10.21831/jwuny.v1i2.27586

Ati Lasmanawati

 10.21831/jwuny.v1i2.27588

Maria Goretti Sri Nuryati

 10.21831/jwuny.v1i2.27590

Bekti Winoto

 10.21831/jwuny.v1i2.27591