Vol 3, No 1 (2019)

Jurnal Edukasi Elektro, Volume 3, Nomor 1, 2019

DOI: https://doi.org/10.21831/jee.v3i1

Table of Contents

Articles


Gito Syahril Fajar, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

 10.21831/jee.v3i1.26017
PDF

amalia rohmah, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

 10.21831/jee.v3i1.26099
PDF

Raden Budi Santoso, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Wahyuni Amilya, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Ikhsan Sahida, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Ariadie Chandra Nugraha, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

 10.21831/jee.v3i1.26082
PDF

Agus Budiana, Malang State University, Indonesia

 10.21831/jee.v3i1.25895
PDF

Riza Atika, Yogyakarta State University, Indonesia

 10.21831/jee.v3i1.26100
PDF

Wisnu Alfianta Wibawa, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Indonesia
Eko Prianto, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, Indonesia

 10.21831/jee.v3i1.26096
PDF

Naufal Kurnia Sandy, Pendidikan Teknik Elektro

 10.21831/jee.v3i1.26072
PDF

Nur Milati

 10.21831/jee.v3i1.26070
PDF