Vol 3, No 2 (2019)

Jurnal Edukasi Elektro, Volume 3, Nomor 2, 2019

DOI: https://doi.org/10.21831/jee.v3i2

Table of Contents

Articles


Reza Pratama, Fakultas Teknik UNY, Indonesia

 10.21831/jee.v3i2.29812
PDF

Nadifah Adya Ilham, Universitas Negeri Malang

 10.21831/jee.v3i2.28293
PDF

EDY Supriyadi, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, Indonesia

 10.21831/jee.v3i2.29119
PDF

Alex Sandria Jaya Wardhana, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

 10.21831/jee.v3i2.28857
PDF

Sukir Sukir, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, Indonesia

 10.21831/jee.v3i2.28788
PDF

Rizky Satrio Wibowo, Teknik Elektro UNY, Indonesia

 10.21831/jee.v3i2.28545
PDF

Ahmad Saufi Maulana, State University of Malang/Universitas Negeri Malang, Indonesia

 10.21831/jee.v3i2.28332
PDF

Vivi Melina SariS Sari
Faranita Surwi

 10.21831/jee.v3i2.28892
PDF