Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Manajemen, Jurnal Pendidikan, Jurnal

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 02 (2010) ANALISIS PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) 2006-2010 DIGUBAL BERDASARKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2001-2010) Abstract   PDF
Shahril @ Charil Hj Marzuki, Norfizah Hayati Ahmad, Muhammad Faizal A. Gani
 
Vol 4, No 02 (2010) “MODEL ANAK ANGKAT” DALAM PENINGKATAN KUALITAS SEKOLAH (KASUS SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH CONDONGCATUR, YOGYAKARTA) Abstract   PDF
Tatang M Amirin, Suyud M D, Nurlina Marliyasari Asih
 
Vol 4, No 02 (2010) COST BENEFIT ANALYSIS IN MALAYSIAN EDUCATION Abstract   PDF
Husaina Banu Kenayathulla
 
Vol 4, No 02 (2010) DAYA KEPEMIMPINAN RABBANI PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) Abstract   PDF
Hailan Salamun, Rahimah Hj Ahmad
 
Vol 4, No 02 (2010) FINANCIAL RESOURCES SEBAGAI FAKTOR PENENTU DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN Abstract   PDF
Lantip Diat Prasojo
 
Vol 4, No 02 (2010) KEPIMPINAN DAN PROSES KAWALAN TERHADAP PERUNTUKAN KEWANGAN SEKOLAH: PERSPEKTIF MALAYSIA Abstract   PDF
Muhammad Faizal A. Gani, Norfariza Mohd Radzi, Saedah Siraj, Faisol Elham
 
Vol 4, No 02 (2010) MENGEMBANGKAN PERILAKU ASERTIF KEPALA SEKOLAH Abstract   PDF
Nurtanio Agus Purwanto
 
Vol 4, No 02 (2010) TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Abstract   PDF
Syed Kamaruzaman Syed Ali, Rosnah Ismail, Raji Subramanian
 
1 - 8 of 8 Items