Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Manajemen, Jurnal Pendidikan, Jurnal

Author Details

A. Gani, Muhammad Faizal, Universiti Malaya, Malaysia

  • Vol 4, No 02 (2010) - ARTIKEL
    KEPIMPINAN DAN PROSES KAWALAN TERHADAP PERUNTUKAN KEWANGAN SEKOLAH: PERSPEKTIF MALAYSIA
    Abstract  PDF
  • Vol 4, No 02 (2010) - ARTIKEL
    ANALISIS PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) 2006-2010 DIGUBAL BERDASARKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2001-2010)
    Abstract  PDF